Symbolbeskrivningar

Till våra föreningsaktiviteter ska alla känna sig välkomna!
När vi skriver “alla är välkomna” så utgår vi från idrottens gemensamma värdegrund samt de sju diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsidentitet och könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning (paracastingsport)
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Beskrivning av symboler:
Med dessa sex symboler vill vi tydliggöra vilka aktiviteter som passar vem för att underlätta för våra medlemmar. Känner du dig ändå osäker så är du välkommen att höra av dig och fråga.

Barn

Enklare ledarledda aktiviteter t ex kasta med spö, enklare tillverkning, kasta med spö, och fiske, kastlekar

 

Ungdom

Aktiviteter med ansvariga ledare t ex utflykter, träning & tävling, kast med spö, samt tillverkning mm.

Vuxen

Aktiviteter som passar dig som är vuxen t ex kast med spö och fiska, aktivitetsbanor, tävling, träning, och utflykter.

Familj

Enklare aktiviteter där man deltar hela familjen tillsammans t ex kasta med spö, och fiska, pimpla, meta, och utflykter.

Senior

Aktiviteter som är anpassade för dig som är pensionär t ex kast med spö-banor, fika, samt utflykter.

Personer med funktionsnedsättning

Passar dig som har tillgänglighetsbehov, eller behov av extra stöd. Ange tillgänglighets-behovet du har vid anmälan till aktiviteten. Har du behov av ledsagare eller assistent så måste man lösa det själv.