Om oss

Föreningen det perfekta kastet bildades 2017 med målet att erbjuda en form för medlemskap som attraherar människor att förädla sitt intresse tillsammans med likasinnade. Föreningen är virtuell, och med det menas att den inte har någon unik ort som bas, utan den finns överallt, den är global och öppen för personer från hela världen. 

Vi är en modern förening, med stor flexibilitet som erbjuder fler möjligheter till personliga val än de som vanligtvis finns i en traditionell förening. 

En viktig del i föreningens idé är att få verksamheten att växa och utvecklas som en community, med intresset för att kasta med spö som den bärande delen. Där möten, aktiviteter och kompissskap som har sin grund i intresset för att kasta med spö, bara blir till. Som svampar i skogen. 

Om en grupp medlemmar på en ort, efter ett tag tillsammans, vill ha en egen förening har vi ett koncept för hur man enkelt kan starta föreningen det perfekta kastet Mjölby, föreningen det perfekta kastet Helsingborg, föreningen det perfekta kastet Åre osv. Intresset och kompisskapet som uppstår på en ort kan enkelt knoppas av, bli sin egen förening och fortsätta utveckling med intresset som den gemensamma nämnaren.

 

Öppen dygnet runt!

Föreningen är en 24/7 förening 365 dagar om året, öppen för alla som vill uppleva känslan av det perfekta kastet, träffa likasinnade, hitta en kompis att kasta med och ha kul tillsammans. Du kan bo var som helst i hela världen, välkommen till vår gemenskap.

Vår förening, och därmed alla våra medlemmar, är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) genom vårt medlemskap i Svenska Castingförbundet.

Castingsport – kasta med spö – är för alla vilket innebär att väldigt många personer i Sverige bedriver castingsport t.ex när man fiskar eller kastar på måldukar. En verksamhet som passar vår förening väldigt bra.

Fakta om Castingsport, kasta med spö

I Sverige har Casting vuxit fram ur sportfisketävlingar. Man insåg vid dessa tävlingar det nödvändiga i att förkovra sig i att kasta långt och träffsäkert med sitt fiskeredskap. Detta ledde då till att man började tävla i Casting. År 1939 antogs reglerna för kasttävlingar av Sveriges Riksidrottsförbund. Castingsporten var ända fram till 1961, då det var dags att bilda ett eget förbund, ett utskott i Svenska Sportfiskeförbundet. Castingförbundet blev då, 1961, antagen av Riksidrottsförbundet och blev ett eget förbund och en egen erkänd tävlingsidrott.

Idag kan man tävla i fluga, spinn och haspel i de två disciplinerna Flugkastning (som kastas på vatten) och Casting (som kastas på land) både nationellt och internationellt. Nationellt finns det tävlingsklasser inom junior, senior samt paracastingsport. Tävlingsdeltagarna är alltifrån nybörjare till proffs. Här kan du läsa mer om tävling: https://www.castingsport.se/tavla-i-castingsport/.

 

Det är viktigt att alla känner sig välkomna till vår förening och därför känns det extra bra att Castingförbundets och vår föreningsverksamhet utgår från idrottens gemensamma värdegrund samt de sju diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsidentitet och könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning (paracastingsport)
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Styrelsen

Ordförande
Lise-Lotte Janson Helsingborg
liselotte@jkonsulterna.se 
+46 708221271

Jonna Karat Mjölby
jonnagustafsson93@hotmail.com 
+46 703937691

Lars Appeltoft

073 6132570