Vår vision
År 2025 är Svenska Castingförbundet en av Riksidrottsförbundets mest moderna organisationer med 100 000 personer som varje år brinner för att kasta och för att vara en del av en enkel, jämlik och fördomsfri verksamhet. 
 Vi har en verksamhet som står för gemenskap och glädje, där människor i alla åldrar trivs och mår bra och där internationella framgångar i alla grenar och åldrar, är en del av vardagen.

Riksidrottsmötet 2015 beslutade om fem övergripande mål för idrottsrörelsen 2025 fördelade på fyra strategiska områden;

  • Livslångt idrottande
  • Idrottens värdegrund är vår styrka
  • Idrott i förening
  • Idrotten gör Sverige starkare

För att lyckas med tillväxt 2025 behöver arbetet präglas av;
• Gemensamma målsättningar, där alla drar åt samma håll, hjälps åt och bidrar
• Tydlighet i ansvar
• Samverkan och koordinering med många aktörer
• Stöd för implementering
• Glädje
• Flexibilitet

När styrelsen diskuterat hur tillväxt 2025 ska leda fram till att Castingförbundet når sina mål och närmar sig visionen har ett antal inriktningsbeslut tagits fram som kommer att vägleda oss i utvecklingsarbetet.

När det gäller vilka som är våra primära målgrupper för tillväxt 2025, har styrelsen kommit fram till att det är individer som älskar att kasta med spö och eldsjälar som älskar att inspirera. Vi ska nå dessa grupper på följande sätt;
  • Genom bra erbjudanden så att alla som vill får möjlighet att prova på att kasta.
  • Genom hög tillgänglighet och stabil närvaro så att alla som vill kasta igen och igen, ska kunna göra det.
  • Med hjälp av modern teknik sprider vi information och kunskap om hur man kastar, oavsett utrustning (fluga, spinn, haspel), oavsett gren (Casting, Flugkastning).
  • Vi skapar de bästa förutsättningarna med hjälp av modern teknik, bra incitamentmodeller och utbildning för alla eldsjälar att inspirera andra.